ǡ ǡ .


1. .


2. 3 .. .


3. .


4. , .. .


5. ..


6. ... .


7. .


8. .
..