2017 .
XLE XSE Entune . XLE XSE XLE Qi ϡ EBD SST .

2,5 178 230 .ѡ V6 3,5 268 336 . 6 .
2,5 200 CVT. .


2017